• inwestycje w nieruchomości
  • administrowanie budynkami mieszkalnymi
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów
  • kompleksowa obsługa wspólnot i spółdzielni
  • obsługa techniczna i rachunkowa nieruchomości
  • reprezentowanie interesów właścicieli przed deweloperem
  • zarządzanie najmem mieszkań i nieruchomości komercyjnych
  • biuro rachunkowe i optymalizacja podatkowa dla MSP