KORPYTA & BECKER Sp. z o. o.
ul. Grójecka 34/29
02-308 Warszawa
NIP: 701-03-74-993
REGON: 146605684
KRS: 0000456641
e-mail: 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
(zgłoszenia wszelkich usterek, spraw konserwacyjnych i administracyjnych,
zgłaszanie awarii w godzinach od 7:00 do 17:00)
, tel: +48 731 000 813

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
(informacje o rozliczeniach, wysokości zaliczek, zaświadczenia
oraz sprawy finansowo-księgowe Wspólnot Mieszkaniowych)
Renata Korpyta

tel: +48 692 127 285, e-mail: 

ZARZĄD SPÓŁKI
Paweł Korpyta, e-mail: 

Pogotowie techniczne
(zgłaszanie pilnych awarii)

Grójecka 34

Pogotowie dźwigowe

603 862 420

 

Pogotowie techniczne

22 666 17 14, 22 666 17 15

Nowogrodzka 74

Pogotowie dźwigowe

505 006 520

 

Pogotowie wod-kan, CO

601 326 627


KORPYTA & BECKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-308, przy ul. Grójeckiej 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456641, kapitał zakładowy wynosi: 10.000,00 zł, opłacony w całości.